Where some see limits, Europagrid sees opportunities.
Зарим хүмүүс асуудлыг хүндрүүлж харж байхад Европагрид харин боломжийг олж харж байна.

Europagrid now works to bring the transformative power of modern energy infrastructure to the city of Ulaanbaatar to give those living in poverty and difficult conditions the basic human right to energy.

Европагрид нь орчин цагийн эрчим хүчний дэд бүтцийн хөгжил дэвшлийг Улаанбаатар хотод авчирч, тог цахилгаан ашиглахад хүндрэлтэй байгаа ядуу өрхүүдэд туслахаар ажиллаж байна.

Building a natural gas distribution system for Ulaanbaatar will enable the displacement of coal and usher in a new clean air era for the capital, allowing the blue sky to shine bright all year long.

Улаанбаатар хотод байгалийн хийг түгээх системийг бий болгосноор нүүрсний хэрэглээг халж, нийслэл хотын агаар цэцэршиж, иргэд бүтэн жилийн турш хөх тэнгэрээ харах боломжтой болно.

 

www.europagrid.com

Европагрид Монголын төлөө

© 2022 Europagrid Mongolian Gas Network